Samarbeidspartnere

NordvestHall1 logo
Sport 1
Telenor Xtra
Tine Fotballskole

FFO - Telenor xtra

FFO logo blå

Fotball Fritids Ordning er godt innarbeidet med tilbud til skolebarn fra 2.- 6. klassetrinn. 
Siden høsten 2008 har tilbudet vært tilgjengelig to dager i uken (tirsdager og torsdager), Fra høsten 2011 ble tilbudet utvidet til tre dager pr. uke (mandager, tirsdager og torsdager). Fra februar 2012 hadde vi tilbud fire dager i uka. I dag har vi tilbud om tre dager i uka.

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått tidligere på FFO:
- "Vi vil benytte anledningen til å takke for et flott opplegg som barna utvilsomt har hatt et veldig positivt utbytte av."
- "Vil bare gi tilbakemelding om at min sønn trives veldig godt på FFO, og håper tilbudet kommer til høsten også."
- "Jeg kan ikke få rost tilbudet deres nok."
- "Min sønn har hatt en fantastisk utvikling etter at han startet hos dere. Blir garantert med til høsten også."

Telenor xtra logo