Organisasjon

Fotballaktiviteter AS eies av Clausenengen FK. Selskapet har ingen mål om å "tjene" penger, men å kunne drive fornuftig og økonomisk, slik at barn kan få et godt sportslig tilbud innen fotball. Alle ansatte jobber kun i små stillinger og selskapet ønsker en mest mulig kostnadseffektiv drift.

Forretningsidé:

Ulike tjenester knyttet til fotballaktivitet. Fotball Fritids Ordning (FFO), egen FFO for jenter, fotballskoler, fotballbursdager, fotballcamp, formidler og rådgiver for trener-, keeper- og dommerutdanning gjennom ekstern eller intern kompetanse, samt arrangere skreddersydde opplegg for fotballaktiviteter for privatpersoner, lag og bedrifter.
FFO er vår første milepæl.

Kjøpekriterier. Vi har gjort et langt forarbeid og kommet fram til følgende kjøpekriterier som vi mener kan være viktig for foreldre/foresatte i beslutningen for å la barna delta på FFO og/eller Fotballskoler:

 • Det er generelt for lite aktivitet blant barn og unge.
 • Helsen er generelt dårligere nå, enn for få år tilbake i tid. Mye av årsaken kan være flere tilbud gjennom TV, data, TV-spill og mobil. Noe som ikke var aktuelt for bare 10-15 år siden.
 • Fokus på kosthold. Dette er ikke optimalt for alle (for mye mettet fett og sukker, for lite matvarer rike på kostfiber som frukt og grønt og grovbrød). Vi ønsker en sunn linje.
 • Fokus på holdninger.
 • Mannlige rollemodeller. Det er stor overvekt av kvinner i barnehager og barneskoler, noe som vi mener gjør mannlige rollemodeller viktige i denne alderen.
 • Et sted hvor barna blir ivaretatt når foreldrene er på arbeid.
 • Tilgjengelighet. Med transport fra skolene er det er lett tilgjengelig for de fleste.

Styre

Anders Mittet

Styreleder

957 32 583
anders@finfyr.com

Jan Trygve Pedersen

Styremedlem

962 09 664
post@fotballaktiviteter.no

Daglig drift

Jan Trygve Pedersen

Daglig leder

Utdannet via BI (økonomi)
Mobil: 962 09 664
E-post: post@fotballaktiviteter.no

Ansvarsområde:

 • Påmelding til Telenor xtra og Fotballskoler
 • Hovedsaklig i kunstgresshallen under øktene på Telenor xtra
 • Fakturering
 • Transport/logistikk sammen med Jørgen Lilleeng
 • Overordnet ansvar for aktiviteten i hallen.

Katrine Olsen Rustadstuen

Utdannet lærer
Ansvarsområde:

 • Servering av mat, drikke og frukt i forkant av treningsøktene
 • Leksehjelp

Anne-Lise Sneide

Ansvarsområde:

 • Servering av mat, drikke og frukt i forkant av treningsøktene
 • Leksehjelp

Jørgen Lilleeng

UEFA B-lisens

Ansvarsområde:

 • Transport i fellesskap med Jan Trygve Pedersen
 • Delta i og planlegge treningene.

Eirik Hyldbakk Furu

Ansvarsområde:

 • Leksehjelp, av og til avlastning på treningene i hallen ved behov

Instruktører

Følgende personer er med som instruktører på Telenor xtra:

Daglig/ukentlig:

Jan Trygve Pedersen - Daglig

Katrine Olsen Rustadstuen - En til to dager i uken

Anne-Lise Sneide - En til to dager i uken

Jørgen Lilleeng - Daglig

Eirik Furu - En til to dager i uken