Bussruter

Merk: Ruten blir alltid satt opp etter hvor påmeldte barn kommer fra.

Vi har to busser til brukt for å hente barna på skolene. Bussen har 16 og 12 seter med seler til alle barn.

Bussrutene kan bli endret hvis barn fra andre skoler deltar på Telenor xtra. Alle deltakere vil bli informert hvis det skjer endringer på rutetidene. Bussen vil stoppe utenfor hovedport til Innlandet barneskole, nedenfor hovedport på Allanengen barneskole, Busstopp ved Rensvik skole, utenfor hovedinngang på Dale barneskole, utenfor hovedport på Nordlandet skole, parkering/busslomme på Bjerkelund skole, barn på Goma og Dalabrekka må gå til hallen.

Bussrute for sesongen 2022/2023 blir som gjengitt under (noen avvik fra planen kan forekomme ved mye trafikk etc):

Tilbud på tirsdager, onsdager og torsdager i øyeblikket. Vi tilpasser hentingen etter hvilke skoler som har deltagende barn.

Busstransport til Telenor xtra

Mandager (ingen tilbud pt.)

Skole  13-bussen  14-bussen  
Innlandet barneskole  
Rensvik barneskole  
Allanengen barneskole  
Nordlandet barneskole  
Dale barneskole  
Bjerkelund  

 

Tirsdager

Skole  13-bussen  14-bussen  
Innlandet barneskole13:1514:10  
Rensvik barneskole 13:40 
Nordlandet barneskole 13:10 
Allanengen barneskole13:20 
Dale barneskole13:20 
Bjerkelund 14:15  

 

Onsdager

Skole  13-bussen  14-bussen  
Innlandet barneskole13:15 
Rensvik barneskole 13:40 
Nordlandet barneskole 13:10 
Allanengen barneskole  
Dale barneskole13:20 
Bjerkelund  

 

Torsdager

Skole  13-bussen  14-bussen  
Innlandet barneskole13:1514:10 
Rensvik barneskole 13:40 
Dale barneskole13:20 
Nordlandet barneskole 13:10 
Allanengen barneskole13:20 
 Bjerkelund13:30