Fotball Fritids Ordning

Fotball Fritids Ordning er godt innarbeidet med tilbud til skolebarn fra 2.- 6. klassetrinn.

Siden høsten 2008 har tilbudet vært tilgjengelig to dager i uken (tirsdager og torsdager), Fra høsten 2011 ble tilbudet utvidet til tre dager pr. uke (mandager, tirsdager og torsdager). Fra februar 2012 hadde vi tilbud fire dager i uka. I dag har vi tilbud om tre dager i uka.

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått tidligere på FFO:

  • "Vi vil benytte anledningen til å takke for et flott opplegg som barna utvilsomt har hatt et veldig positivt utbytte av."
  • "Vil bare gi tilbakemelding om at min sønn trives veldig godt på FFO, og håper tilbudet kommer til høsten også."
  • "Jeg kan ikke få rost tilbudet deres nok."
  • "Min sønn har hatt en fantastisk utvikling etter at han startet hos dere. Blir garantert med til høsten også."