Informasjon Telenor xtra

Det er viktig at alle setter seg inn i hva vi tilbyr før dere sender inn påmeldingsskjema, slik at vi unngår misforståelser.

Dette tilbyr vi:

 • Engasjerte og motiverte instruktører.
 • Godt organisert opplegg for skolebarn fra (2.-)3.- 6. klassetrinn.
 • Barna blir hentet på skolen når de slutter. Hver dag får alle barn en time med trening og en time med leksehjelp, barna må hentes innen kl.16.30. Det er ønskelig at barna ikke blir tatt ut av treningen tidligere uten spesielle grunner.
 • Trening på kunstgressbane innendørs, med topp forhold hele året. Nytt banedekke sommeren 2014 gir optimale treningsforhold.
 • Nye kamerater på tvers av skoler og klubbtilhørighet.
 • Fokus på holdninger, kameratskap, mestring, utvikling, samt å være et sosialt sted for barna.
 • Treningsutstyr fra Telenor xtra.
 • Mat ved ankomst med drikke (vann/melk), samt frukt. Restitusjonsdrikk (smoothie/sjokomelk) etter treningen.
 • Gratis henting på skolen* (bussruten blir satt opp etter timeplan til hvert enkelt barn så godt det lar seg gjøre, samtidig som vi tilpasser så godt som mulig ellers). Barn fra Goma og Dalabrekka skole må bruke beina til NordvestHall1. Begge skolene har trygge veier til hallen, og vi har gode erfaringer fra tidligere år.

Viktig å merke seg følgende:

 • Følger skolens ferier.
 • Faktureres månedlig på e-post hvis ikke annet er avtalt.
 • Oppsigelsesfrist 1 måned skriftlig (e-post OK).
 • Barna må ha med treningsklær, fotballsko (til kunstgressbruk, helst knotter), leggbeskyttere.
Fotballhall

 Treninger i kunstgresshallen

 • Skreddersydd opplegg for barna etter deres alder og ferdigheter, med kvalitetssikrede økter gjennom Telnor xtra konseptet. Andre øvelser som er tilrettelagt for barn i bevegelse.
 • Treningene vil inneholde oppvarming, teknisk del, spilldel og avslutning m/uttøyning.
 • I teknisk del ønsker vi fokus på grunnteknikk i fotball.
 • Baller og utstyr tilpasset barnas alder og størrelse.
Barn rundt bord

Lekserommet

 • Vi ønsker ro og orden, med fokus på lekser. Opptil en time med dette hver dag.
 • Vi er opptatt av ro på lekserommet i størst mulig grad.
Fotballsko på fotball

Fradrag

 • Årsoppgave som gir grunnlag for fradrag på selvangivelsen.
 • Kjøregodtgjørelse ved henting. Hver enkelt som har merkjøring ifm henting kan skrive kr. 1,50 i kjøregodtgjørelse ved henting på Telenor xtra.

* Med forbehold om at antall barn fra skolen er tilstrekkelig for henting. Dette avgjøres ved skjønn. Fra skoler som faller utenom tilbudet med henting, så tilbyr vi gratis transport med rutebuss.

Fravær meldes inn før kl. 12 samme dag som fraværet finner sted til på mob. 96 20 96 64 (sms). Hvis det mangler melding ved fravær, så tar vi kontakt på sms/telefon og sjekker opp.

Med forbehold om endringer